Referencje

I-NET powstał 10 maja 2001 roku. Wcześniej, przez ponad 6 lat, wspólnicy świadczyli usługi niezależnie pod szyldem własnej firmy. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem był Polski Internetowy Informator Geodezyjny www.geodezja.pl, który powstał w 1998 roku. Decyzja o połączeniu sił spowodowała podniesienie jakości oraz poszerzenie oferty usług. Wspólna firma dała też naszym Klientom gwarancję większej dostępności i funkcjonalności. Posiadamy zaufanie wielu osób, instytucji i firm, a mając świadomość, jak łatwo je stracić, staramy się prezentować ofertę na możliwie najwyższym poziomie, podchodząc indywidualnie do Państwa potrzeb.
W 2008 roku spółka przyjęła formę spółki jawnej, a uprzedni właściciele przekształcili swe prawa w udziały i zaprzestali działalności gospodarczej wykonywanej osobiście, dzięki czemu spółka przyjęła formułę działalności zgodną z wymaganiami gospodarczo-rynkowymi.

 

Wykształcenie

 • mgr inż. geodeta - jednolite magisterskie studia na kierunku geodezja i kartografia, specjalność geodezja gospodarcza, specjalizacja geoinformatyka, GIS, fotogrametria

 • dr inż. nauk technicznych - dziedzina geodezja i kartografia, specjalność GIS

 • dr inż. nauk technicznych - dziedzina  geodezja i kartografia, specjalność fotogrametria

 • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii zakres 7: fotogrametria i teledetekcja

 • podyplomowe studia z zakresu szacowania nieruchomości

 • podyplomowe studia z zakresu zaawansowanych technologii informatycznych.

 

Nauka i badania

Z natury badań i studiów oraz własnych zainteresowań pracowników I-NET.PL Sp.J. zajmują się geodezją, kartografią i informatyką jako nauką oraz ich praktycznym wdrożeniem i wykorzystaniem.

 • I-NET.PL Sp.J. zajmuje się zagadnieniami związanymi z:

  • Systemami Informacji Przestrzennej (GIS/SIT/SIG)

   • Web-GIS (WWW-SIG)

   • koncepcja i ocena systemów informacyjnych 

  • fotogrametrią

   • fotogrametria naziemna, inżynierska, internetowa

   • cyfrowe przetwarzanie zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych z wykorzystaniem sieci komputerowych (LAN, WAN) i systemów stanowiskowych

   • ortofotomapy cyfrowe

  • informatyką

   • rozwiązania komunikacyjne w technologii klient-serwer

   • technologia e-commerce 

   • technologia obiektowej identyfikacji obiektów rastrowych (LMC - Logical Management od Class).
     

 • Udział wspólnikówI-NET.PL Sp.J. w projektach badawczych Komitetu Badań Naukowych / Ministerstwa Nauki i Informatyzacji:

  • 1996-1998: nr PBZ 018-07, tytuł: Koncepcja systemu informacji geograficznej i jego wykorzystania dla Olsztyńsko-Kaliningradzkiej Strefy Ekonomicznej, kierownik grantu: prof. dr hab. Kazimierz Sikorski

  • 2000-2001: nr 9 T12E011 16, tytuł: Analiza i Prognozowanie Wartości Nieruchomości, kierownik grantu: prof. Sabina Źróbek

  • 2001-2003: nr 8 T12E005 21, tytuł: Badanie możliwości przetwarzania lotniczych obrazów cyfrowych przekazywanych za pomocą Internetu, kierownik grantu: dr hab. Zygmunt Paszotta, prof. UWM

  • 2003-2004: nr 5 T12E015 24, tytuł: Opracowanie metod sporządzania map wartości gruntu w technologii geoinformacyjnej na potrzeby gospodarki nieruchomościami, kierownik grantu: prof. dr hab. Sabina Źróbek

  • 2004-2006: nr 4 T12E 003 26 , tytuł: Multisensoralne przetwarzanie i analiza obrazów cyfrowych, kierownik grantu: dr inż. Piotr Sawicki.

 • Nagrody

  • W 2005 roku Nagroda Ministra Infrastruktury za rozprawę doktorską.

 

Publikacje

 
Konferencje i sympozja

Uczestnicząc w bieżącym rozwoju technologii internetowych, informatycznych i geodezyjnych, wzięliśmy udział m.in. w konferencjach:

 • Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe fotogrametria, teledetekcja i GIS w świetle XX kongresu ISPRS, Białobrzegi k. Warszawy, 21-23.10.2004

 • XX Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji Wydziałów Niegeodezyjnych - GEODEZJA – jej nauczanie i wykorzystanie w gospodarce, Warszawa, 23-24.09.2004

 • Borland Developer Days 2002 - Warszawa 2002

 • Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Fotogrametria i Teledetekcja w Społeczeństwie Informacyjnym - Białobrzegi k. Warszawy, 2002

 • The first educational seminar OEEPE at Aalborg University/Denmark 2002

 • Borland Developer Days 2001, Warszawa 2001

 • 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pn. Kataster, Fotogrametria, Geoinformatyka - nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju - Kraków 2001

 • Fotogrametria, Teledetekcja i GIS u progu Trzeciego Tysiąclecia, Kraków - Kalwaria Zebrzydowska - Kraków - Lwów 2000

 • Sympozjum PTFiT nt. Opracowania Cyfrowe w Fotogrametrii, Teledetekcji i GIS, Mierki k. Olsztyna 1999

 • Międzynarodowa Konferencja Geodezja i Kartografia u progu XXI wieku, Warszawa 1997

 

Współpraca (m.in):

 • posiadamy referencje i współpracujemy z:

  • Centrum Geomatyki sp. z o.o. 
   www.bcgis.com.pl
   opracowania geomatyczne, teledetekcja, sceny satelitarne z IKONOSA

  • EDUCATERRĄ sp. z o.o. z Olsztyna 
   www.educaterra.pl
   wycena nieruchomości, kursy, studia, usługi

  • firmą IN-SAT z Olsztyna
   fotogrametria, teledetekcja, GIS

  • firmą LogMat z Tucholi 
   www.materace.wysylka.pl
   internetowa sprzedaż materaców i wyposażenia

  • firmą TeleMobileconsulting 
   www.telemobileconsulting.com
   wsparcie technologiczne dla telefonii przenośnej 

  • magazynem komputerowym CHIP z Wrocławia 
   www.chip.pl
   prasa komputerowa

  • OPeGieKa sp. z o.o. z Elbląga
   www.opegieka.com.pl
   usługi geodezyjne i kartograficzne 

  • Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 
   www.uwm.edu.pl
   studia i oferta edukacyjna

  
Wszelkie pytania i zlecenia prosimy kierować
wg danych na stronie kontaktów
.